Press release: Unique facility for fly ash recycling inaugurated

Pressemeddelelse: Forsøgsanlæg sikrer bedre miljø

Den 17. november markerer Vestforbrænding, EU-Life og Stena Metall, at verdens første fuldskala forsøgsanlæg – HaloSep – snart kan sættes i drift. Anlægget omdanner flyveaske fra forbrændingsprocesser til genanvendelige materialer i form af metaller, salt og...