INVIGNING: VÄRLDSUNIK ANLÄGGNING FÖR ÅTERVINNING AV FLYGASKA

Nov 17, 2020 | Press release

Den 17 november inviger Stena Metall tillsammans med danska Vestforbrænding världens första fullskaliga HaloSep-anläggning. Anläggningen omvandlar flygaska från förbränningsprocesser till användbara resurser som metaller och salt, samt renad flygaska. Askan klassas idag som ett farligt avfall som endast får läggas på särskilda deponier. Anläggningen är delfinansierad av EU-LIFE.

I Sverige såväl som i många andra länder världen över skapar förbränningsanläggningar en betydande mängd elektricitet och fjärrvärme till samhället. Men anläggningarna genererar inte bara energi. Ett bekymmer är flygaskan som följer med rökgaserna från förbränningsprocessen. Askan klassas som farligt avfall och måste deponeras på särskilda deponier vilket medför långa transporter och kostnader.

HaloSep erbjuder en helt ny och hållbar lösning där användbart material återförs till kretsloppet. Processen återvinner värdefulla metaller ur flygaskan som kan bli råvara i nya produkter. Ett annat resultat är salt som kan användas som vägsalt eller i industriellt bruk. Kvar blir en renad flygaska som inte längre klassificeras som miljöfarlig. Den kan därför kan deponeras lokalt på vanliga deponier. Askans volym minskar också med cirka 40 procent tack vare att återvunnet material separeras ut.

Demonstrationsanläggningen som nu står klar är resultatet av ett flerårigt utvecklingssamarbete mellan Stena Metall och det danska avfalls- och energibolaget Vestforbrænding. Projektet har delfinansierats med medel från EU-LIFE.

HaloSep-tekniken har stor potential att minska miljö- och klimatavtrycket från förbränningsanläggningar världen över. Enbart Vestforbrænding generar årligen 15 000 ton flygaska när 550 000 ton avfall omvandlas till fjärrvärme och el. HaloSep har redan skapat intresse på flera håll i världen och det förväntas inte att minska i takt med att försöksanläggningen startas och levererar resultat. Anläggningen ska samtidigt påvisa nya möjligheter för användning av restprodukterna, exempelvis att använda den renade flygaskan i konstruktionsmaterial.

Vestforbrændings VD Steen Neuchs berättar att HaloSep går helt i linje med de nya agendor som förbränningsanläggningar har för att uppfylla klimatmålen: en renare miljö med fokus på den cirkulära ekonomin och ett ansvarsfullt användande av resurser.

– HaloSep är ett bra exempel på hur vi tillsammans kan uppnå våra gemensamma samhällsmål med ny teknologi. Det är också ett bra exempel på det som Vestforbrænding gärna vill se mer av; goda samarbeten mellan offentliga och privata verksamheter. Inte minst är det också ett bra exempel på hur EU-medel kan stärka både samarbetet och förverkligandet av projekt som detta. Jag förväntar mig att i takt med att testanläggning visar resultat kommer det bli tydligt vad HaloSep kan göra för våra ägarkommuner och de 950 000 invånarna i vårt område, säger Sten Neuchs.

– Hållbarhet betyder mycket för Stena. Särskilt viktigt för oss, våra kunder och samhället är ”Care for Resourses”. Våra investeringar i HaloSep tillsammans med Vestforbrænding och EU-LIFE är helt i linje med vår ambition att ha omtanke för världens resurser. Att omvandla avfall till värdefulla resurser är något som vi alla behöver sträva efter. Det stora intresset från potentiella kunder världen över är ett uttryck för hur viktig den här investeringen är, säger Staffan Svensson, VD för det nystartade bolaget, HaloSep AB.

– Stena Recycling Danmark har en viktig roll i projektet. Med över 80 år av expertkunskap har vi tagit fram HaloSep-teknologin som nu står som en fullskalig försöksanläggning hos Vestforbrænding. Det är vi naturligtvis stolta över. Projektet visar att samarbete mellan privat och offentlig verksamhet fungerar och att vi, tillsammans är ett fantastiskt team. Vårt DNA är att ta vara på jordens knappa resurser, och tillsammans med Vestforbrænding tar vi nu ett viktigt steg” säger Henrik Grand Petersen, VD för Stena Recycling Danmark.

På grund coronarestriktioner sker invigningen digitalt med deltagare från Stena, Vestforbrænding, EU-Life och inbjudna medier. När situationen tillåter, kommer ett fysiskt evenemang att genomföras.

More from the blog