Pressemeddelelse: Forsøgsanlæg sikrer bedre miljø

Nov 17, 2020 | Press release

Den 17. november markerer Vestforbrænding, EU-Life og Stena Metall, at verdens første fuldskala forsøgsanlæg – HaloSep – snart kan sættes i drift. Anlægget omdanner flyveaske fra forbrændingsprocesser til genanvendelige materialer i form af metaller, salt og renset flyveaske. I dag er asken et farligt restprodukt kun egnet til deponi.

Det nye anlæg renser ikke bare flyveasken, det reducerer også volumen med 40 pct., og fremover kan flyveasken deponeres lokalt i Danmark, da den ikke længere vil være klassificeret som miljøfarlig. Projektet er resultatet af et udviklingssamarbejde mellem Vestforbrænding og Stena med midler og støtte fra EU-Life.

I HaloSep-processen udvindes og oprenses tungmetaller, som primært er zink, fra flyveasken. Det sparer miljøet for den deponering, som mange affaldsforbrændings-anlæg verden over har måttet foretage i eksempelvis nedlagte miner, da ubehandlet flyveaske er klassificeret som farligt affald. Alene Vestforbrænding genererer årligt 15.000 ton flyveaske ved omdannelsen af 550.000 ton affald til fjernvarme og el.

Projektet har allerede opnået en vis opmærksomhed i udlandet, og det forventes ikke at blive mindre i takt med, at forsøgsanlægget bliver indkørt og leverer dokumentation. Forsøgsanlægget skal samtidig påvise nye muligheder for optimering af genanvendelsen af restprodukterne – ikke mindst nye muligheder for genanvendelse af den rensede flyveaske.

Vestforbrændings direktør Steen Neuchs fortæller, at HaloSep taler direkte ind i de nye agendaer, som affaldsenergianlæggene står over for ved opfyldelsen af klimamålene: et renere miljø og fokus på den cirkulære økonomi og begrænsning af udnyttelsen af ressourcer.


”HaloSep er et rigtigt godt eksempel på, at vi ved at gå ad nye teknologiske veje kan nå vores fælles samfundsmæssige mål. Det er også et godt eksempel på det, vi i Vestforbrænding gerne vil se meget mere af, nemlig et samarbejde mellem offentlige og private virksomheder. Ikke mindst er det et godt eksempel på, at EU-midler og bevågenhed kan styrke både samarbejdet og realiseringen af projekter som dette. Jeg forventer, at vi i takt med, at forsøgsanlægget skaber dokumentation kan levere mange positive historier om, hvad HaloSep kan for vores ejerkommuner og 950.00 borgere i vores opland,” siger Steen Neuchs, som tilføjer, at valget af Vestforbrænding, som deltager i projektet – og som lokation for det fysiske anlæg – fortæller sin egen positive historie om et storskala projekt.


“Bæredygtighed betyder meget for Stena. Særligt vores program “Care for Resourses” er vigtigt for os, vores kunder og samfundet. Vores investeringer i HaloSep, sammen med Vestforbrænding og EU-Life er helt på linje med vores ambitioner om at bekymre os om verdens ressourcer. At omdanne affald til værdifulde ressourcer er noget, vi alle bør forfølge. Den omfattende interesse fra vores potentielle kunder verden over er et udtryk for, hvorfor vi foretager investeringerne,” siger Staffan Svensson, Managing Director i det nyligt etablerede selskab, HaloSep AB.


”Stena Recycling Danmark er en vigtig bidragsyder, og med over 80 års ekspertviden har vi leveret HaloSep teknologien, som nu står som et forsøgsanlæg i fuld skala hos Vestforbrænding. Det er vi naturligvis stolte over. Projektet viser, at samarbejde mellem private og offentlige virksomheder fungerer, og at vi sammen er et fantastisk team. Vores DNA er at tage vare om jordens knappe ressourcer, og sammen med Vestforbrænding tager vi nu et vigtig skridt,” siger Henrik Grand Petersen, Managing Director i Stena Recycling Denmark.


HaloSep er ikke alene unik ved genanvendelse af metaller i flyveasken, som nu kan opfanges i meget små dimensioner. Også processens sideprodukt salt kan anvendes som vejsalt.


På grund af udviklingen af Covid-19 i Danmark, vil markeringen af den kommende idriftsættelse blive fejret med en digital begivenhed med repræsentanter for Stena, Vestforbrænding, EU-Life og tilmeldte medier. Når Covid-19 situationen igen tillader det, vil forsøgsanlæggets åbning blive markeret ved et lidt festligere fysisk arrangement.

More from the blog